parallax background

ทนายปรึกษาฟรี ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)

โทรศัพท์มือถือ 089-214-2456 (สายตรง)

โทรศัพท์ทนายปรึกษาฟรี ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.): 056 720 021

เบอร์ระบบอัตโนมัติ   02 109 6279

Line: 0892142456

Email: Teradach_2@hotmail.com

Website:

Facebook: ปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ โดยทีมทนายความ

ที่อยู่: อาคารชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ
เลขที่ 466/85 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

เข้าร่วมกลุ่ม "ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)" เพื่อติดตามข่าวสาร-สาระน่ารู้ประจำวัน

มกราคม 11, 2022
ข่าวสาร คดีใกล้ตัว สถิติเกิดบ่อยมาก
มกราคม 11, 2022
ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา (แบบย่อ)
มกราคม 11, 2022
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีหมายเรียกตำรวจ
มกราคม 11, 2022
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อมีหมายศาล
มกราคม 11, 2022
ข้อแนะนำ เมื่อมีคำบังคับ / หมายบังคับคดีจากสำนักงานบังคับคดี
มกราคม 11, 2022
ข้อควรปฎิบัติ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา